Steun ons en help Nederland vooruit

Vrije tijd en werk, sport en cultuur

Uit de tweejaarlijkse Omnibusenquête blijkt doorgaans dat de Landsmeerse bevolking erg tevreden is over het aantal sportvoorzieningen en de kwaliteit daarvan. Minder tevreden zijn Landsmeerders over het cultuuraanbod. Meer aandacht voor cultuur Ook D66 wil meer aandacht voor cultuur zoals muziek, toneel en beeldende kunst en ziet zich daarin ondersteund door een groot aantal verenigingen die in de drie kernen actief zijn.

Cultuur en kunst zijn van en voor ons allemaal. D66 vindt daarom dat cultuur voor iedereen toegankelijk moet zijn en dat cultuur en kunst een bovendien onderdeel van het onderwijs zouden moeten zijn. Zoals de muziekverenigingen op dit gebied al actief zijn, zouden mogelijk ook andere terreinen van kunst en cultuur meer bij het onderwijs betrokken kunnen worden.

D66 bepleit cultuurnota
Om een samenhangend cultuurbeleid voor de langere termijn goed te kunnen vaststellen, bepleit D66 het opstellen van een regionale cultuurnota waarin samen met de betrokken verenigingen en instellingen het bestaande culturele veld en de noodzakelijke aanvullingen in kaart worden gebracht en een concreet actieplan wordt opgesteld. Door dit samen te doen met andere gemeenten, is hierbij (financiële) ondersteuning vanuit de provincie mogelijk. Op deze manier worden de krachten gebundeld en de kosten gespreid.

Verbeteren van het sportpark
In de ogen van D66 zou het aanzien van het sportpark verbeterd kunnen worden. Onder meer het pad door het sportpark en de parkeerplaatsen zijn dringend aan een onderhoudsbeurt toe. Het pad moet bovendien meer verkeersveilig worden gemaakt. Daarnaast hebben incidenten zoals inbraak en diefstal het gevoel van veiligheid verminderd. D66 wil graag dat in de komende periode financiële middelen vrij worden gemaakt voor extra verlichting en voor een update van het pad en de parkeerplaatsen.

Privatisering sportaccomodaties
Sportaccommodaties hoeven geen eigendom van de gemeente te zijn. D66 pleitte al jaren geleden voor privatisering van het ICL. Tegelijkertijd zou bekeken kunnen worden of andere sportaccommodaties, die nu nog in bezit van de gemeente zijn, overgedragen kunnen worden aan bijvoorbeeld een stichting die bestuurd wordt door samenwerkende sportverenigingen.

Ook adequate accomodaties voor cultuur
De muziek- en toneelverenigingen moeten kunnen beschikken over onderkomens waarin zij goed kunnen repeteren en ook uitvoeringen kunnen verzorgen. Accommodaties voor cultuur hoeven geen eigendom van de gemeente te zijn, maar de gemeente kan hierin wel faciliterend zijn.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018