Steun ons en help Nederland vooruit

Verbeteren luchtkwaliteit

Onze luchtkwaliteit staat steeds meer onder druk door extra verkeersbewegingen binnen en buiten de gemeente: de 2e Coentunnel, sluipverkeer over het Lint en het toegenomen aantal verkeersbewegingen door de komst van extra woningen. Ook is in toenemende mate sprake van verkeersopstoppingen op het Lint, wat mede lijkt te komen door de wijze waarop de stoplichten vlak buiten de gemeente zijn afgesteld.

Meten is weten
Op initiatief van D66 wordt een onderzoek verricht naar de luchtkwaliteit op het Lint. D66 wil dat de gemeente vervolgens via het monitoren van de luchtkwaliteit gerichte maatregelen treft ter verbetering. D66 wil in dit kader ook een verbod voor oude dieselvoertuigen laten onderzoeken. Een overslagpunt aan het begin van de gemeente, bijvoorbeeld bij de gemeentewerf, kan het vrachtverkeer over het Lint ontlasten.

Uitstoot beperken
D66 wil het gebruik van de auto binnen de gemeente ontmoedigen en juist de stoepen en fietspaden verbeteren en verbreden. In overleg met de gemeente Amsterdam moet worden gekeken naar aanpassingen in de afstemming van de verkeerslichten, teneinde filevorming op het Lint en de Ringweg te voorkomen. Daarnaast wil D66 laten onderzoeken of het mogelijk is om een 80-kilometerzone in te voeren op de Ring A10 Noord teneinde milieuvervuiling en geluidoverlast terug te dringen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018