Steun ons en help Nederland vooruit

Veilig en bereikbaar Landsmeer

In de afgelopen jaren is het aantal verkeersbewegingen in Landsmeer enorm toegenomen. Door de lintbebouwing en de omringende groengebieden is het wat D66 betreft niet mogelijk het wegennet uit te breiden met bijvoorbeeld een nieuwe ontsluitingsweg. Daarom zullen de bestaande wegen zo goed en veilig mogelijk gebruikt moeten worden.

Daarnaast gaat veiligheid ook over overlast en het gevoel van veiligheid. Uit de Regionale omnibusenquête blijkt dat de gemiddelde inwoner zich veilig voelt, maar dat er wel overlast wordt ervaren van ‘te hard rijden’, hondenpoep en parkeren. Daarnaast zijn overlastveroorzakers het geluid bij evenementen en hangjongeren. D66 vindt veiligheid een gezamenlijke verantwoordelijkheid, maar de gemeente  moet wel een goede basis bieden: door te zorgen voor schone straten en voldoende  straatverlichting en door bij overlast snel te reageren.

Verstandiger gebruik infrastructuur
Snelheidsremmende maatregelen en waar mogelijk een scheiding van verkeersstromen kunnen het verkeer in Landsmeer veiliger maken. Maar veel hangt ook af van het verkeersgedrag van de inwoners; weggebruikers moeten zich daar meer bewust van zijn of worden gemaakt. Door de gemeente wordt jaarlijks campagne gevoerd om het bewustzijn te vergroten, daarnaast kan de wijkagent of de BOA meer ingezet worden om te controleren op verkeersovertredingen.

Meer investeren in voet- en fietspaden
De inrichting en het onderhoud van voetpaden moet prioriteit hebben. Te vaak houden voetpaden ineens op, worden geblokkeerd door auto’s, zijn te smal of slecht onderhouden. Hetzelfde geldt voor fietspaden, zij het in mindere mate. D66 wil daarom dat er meer aandacht komt voor aantrekkelijke en doorgaande fiets- en wandelroutes en voetpaden. Klachten van bewoners en bezoekers over knelpunten bij fiets- en voetpaden moeten snel worden opgepakt. Zeker voor mensen met een beperking is het belangrijk toegankelijke voetpaden te hebben.

Veiligheid dichtbij huis; samen overlast tegengaan
D66 zet in op preventie waar het mogelijk is, en handhaven waar het noodzakelijk is. Een goede samenwerking tussen gemeentelijke diensten, de politie, scholen, het Middelpunt en inwoners is daarbij van groot belang. Ook de wijkagent en de BOA hebben een belangrijke positie. D66 wil dat de wijkagent en BOA samen in de wijken optrekken met de gemeente en jongerenwerk (straatcoaches) in het geven van voorlichting en in het op een laagdrempelige wijze aanspreekbaar zijn in de buurt.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018