Steun ons en help Nederland vooruit

Onderwijs

Landelijk wil D66 dat voor elk kind vanaf twee jaar gekozen kan worden voor een brede buurtschool, waarin alle voorzieningen van voorschoolse opvang en ontwikkeling, onderwijs, buitenschoolse opvang, sport en cultuur onder één dak worden gebracht. De lokale afdeling van D66 wil in Landsmeer proberen te realiseren dat alle kinderen vanaf hun tweede jaar vier dagdelen per week naar voor- en vroegschoolse educatie kunnen gaan, zodat elk kind met een goede basis aan de schoolcarrière begint.

Een goed begin is het halve werk
In Landsmeer is op enkele scholen onvoldoende plek om het groeiende aantal leerlingen te kunnen opvangen. Omdat de openbare basisscholen in Landsmeer in een privaatrechtelijke stichting zijn ondergebracht, is de invloed van de gemeente beperkt. Maar D66 vindt wel dat in overleg met de scholen aandacht besteed moet worden aan goede huisvesting, zodat alle kinderen geplaatst kunnen worden op een school naar keuze.

Zorg voor passend onderwijs
Ieder kind heeft recht op een passende plek binnen het onderwijs en alle leerlingen moeten de aandacht krijgen die ze verdienen. Wij willen dat iedereen dezelfde keuzevrijheid heeft als het gaat om het uitkiezen van een school. D66 wil daarnaast voorkomen dat kinderen te snel doorstromen naar het speciaal onderwijs. Daar waar mogelijk, moet de gemeente ondersteunen in het vinden van een passende plek voor ieder kind en in het bieden van passend vervoer als deze school buiten de gemeente ligt.

Duurzame schoolgebouwen en groene schoolpleinen
D66 vindt dat schoolgebouwen bijna of zelfs helemaal energieneutraal moeten zijn;daarnaast kan de gemeente ook op schoolpleinen duurzaamheid stimuleren met het (laten) creëren van een groen aanbod van spel, sport en beweging en het aanleggen van moestuintjes. Het plaatsen van zonnepanelen is een kans om de energierekening  van de school te verlagen. Scholen kunnen zo ook hun leerlingen laten zien wat er komt kijken bij een energie-neutrale gemeente.

Zwemonderwijs
Hoewel we in een waterrijke gemeente leven, ontbreekt momenteel de mogelijkheid van zwemlessen via de basisscholen. Het volgen van zwemonderwijs en het behalen van een zwemdiploma is in beginsel de verantwoordelijkheid van de ouders/ verzorgers, maar omstandigheden kunnen soms belemmeringen vormen. D66 vindt dat zwemonderwijs hoe dan ook past bij de waterrijke omgeving van Landsmeer. D66 wil daarom, in overleg met de scholen en zwembad De Breek, laten onderzoeken of en hoe zwemlessen in zwembad De Breek onderdeel zouden kunnen uitmaken van het (gym)onderwijs.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018