Steun ons en help Nederland vooruit

Financien

De gemeente Landsmeer heeft een jaarlijkse begroting van circa € 25 miljoen. Vanuit het gemeentebestuur heeft D66 de afgelopen jaren mede zorg gedragen voor het gezond houden van de begroting, die voor de komende jaren zelfs een overschot laat zien. Dit is een stevige basis om te kunnen investeren waar dat nodig is. Maar het betreft wel gemeenschapsgeld waar we verantwoord mee om moeten gaan. De gemeente moet duidelijk inzichtelijk maken waar de belastinggelden aan worden besteed en inwoners daar waar mogelijk in de gelegenheid stellen zelf mee te beslissen over uitgaven die betrekking hebben op hun eigen omgeving. Zo heeft de Kindergemeenteraad een eigen budget voor een project dat zij zelf bedenken.

Solide begroting
Landsmeer is financieel gezond en dat wil iedereen graag zo houden. De gemeente moet dan ook een stevige buffer hebben om tegenvallers te kunnen opvangen. D66 wil daarom de schuldquote van de gemeente onder de 90% houden. Bij eventuele tegenvallers moet eerst binnen de gemeentelijke organisatie worden gekeken of besparingen mogelijk zijn, voordat de rekening bij de inwoners terecht komt.

Transparante gemeentefinanciën en verantwoord inkoopbeleid
De presentatie van de gemeentelijke boekhouding kan eenvoudiger. Het moet voor iedere inwoner begrijpelijk zijn waar het geld vandaan komt en waar het aan uitgegeven wordt. Mensen die gebruik maken van diensten van de gemeente moeten daarvoor in principe de kostprijs betalen, tenzij er individueel sprake is van een te zware last. Voorwaarde is dat de kostprijs helder uiteen wordt gezet. De gebruiker moet weten waarvoor hij betaalt. Daarnaast heeft de gemeente, als monopolist van het afgeven van vergunningen en dergelijke, de plicht voortdurend te werken aan kostenbeheersing. Het gemeentelijke inkoopbeleid moet daarom gericht zijn op een goede prijs-kwaliteit verhouding en daar waar mogelijk de voorkeur geven aan (lokale) ondernemers, die bijdragen aan duurzaamheid.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018