Steun ons en help Nederland vooruit

Duurzaam wonen en leven

Landsmeer is vooral aantrekkelijk voor gezinnen die op zoek zijn naar een ruime koop- of huurwoning; voor starters, jongeren en mensen met minder financiële draagkracht is er te weinig aanbod. Daarnaast heeft Landsmeer te maken met vergrijzing. In de Woonvisie die in 2016 is vastgesteld worden enkele maatregelen genoemd om dit op te vangen, waaronder het bevorderen van doorstroming en het voorkomen van ‘scheefwonen’. Maar de ambities van D66 reiken verder dan dat.

Woningexperimenten zoals Tiny houses ondersteunen
Om te kunnen inspelen op de verschillende behoeften, ondersteunt D66 graag innovatieve ideeën en initiatieven op het gebied van wonen. Bijvoorbeeld zogeheten Tiny houses: kleine huizen die tijdelijk worden neergezet en doorgaans geen aansluiting op elektra, water of riool nodig hebben. Deze woningen nemen weinig plek in en past het goed in het door D66 voorgestane duurzaamheidsbeleid van de gemeente.

Bevorderen generatiewonen
D66 wil bevorderen dat mensen, ook als ze ouder worden en/of mantelzorg nodig hebben, zo lang mogelijk kunnen blijven wonen in de voor hen vertrouwde omgeving. Een mogelijkheid daartoe is het verlenen van een ontheffing voor een tijdelijke aanbouw van een mantelzorgwoning, of het toestaan van een zogeheten ‘kangoeroewoning’ in of aan een (bestaande) woning.

Duurzaam bouwen en renoveren
In de Woonvisie zijn eisen met betrekking tot gevarieerde woningbouw, duurzaam bouwen en renoveren vastgelegd. Dat is een belangrijke stap om vanaf nu verder bindende afspraken met woningcorporaties en eventuele projectontwikkelaars te maken over duurzaam bouwen en renoveren. D66 wil dat ook hierbij volop gezocht zal worden naar innovatieve en creatieve oplossingen.

Groene leges
D66 Landsmeer is er voorstander van om inwoners en ondernemers met duurzame bouwplannen – bijvoorbeeld bouwplannen met energie-opwekkende maatregelen of warmte-isolatie – te compenseren. Maatregelen die bedoeld zijn om de duurzaamheid te bevorderen worden legesvrij, net als energieleverende gebouwen.

Niet bouwen in het groen
Landsmeer wordt omsloten door de groene bufferzone, recreatiegebied het Twiske en het Ilperveld. D66 vindt dat wat groen is, groen moet blijven. Er zijn andere mogelijkheden om aan de woningbehoeften van de inwoners tegemoet te komen. Zo kunnen grotere woningen worden vervangen door of gewijzigd in kleinere eenpersoonswoningen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018