Steun ons en help Nederland vooruit

Duidelijkheid en maatwerk door doelgroepenbeleid Wmo

D66 denkt in mensen en niet in hokjes of groepen. Maar vaak is het algemene beleid te algemeen. Senioren, jongeren en gehandicapten worden tegenwoordig allemaal onder één noemer in het beleid rond de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ondergebracht. Voor de verschillende doelgroepen neemt dat de vorm aan van een bos waarin de bomen niet meer te onderscheiden zijn.

D66 is voorstander van onderscheid in beleid met behoud van de noodzakelijke samenhang en bepleit daarom het vaststellen van een doelgroepenbeleid, waarin alle mogelijke groepen in kaart worden gebracht. Vervolgens dient mét die doelgroepen worden bezien wat de verschillende behoeften in onze gemeente zijn. En dan gaat het niet alleen maar over zorg.

Van jong
Ook ten aanzien van jeugdbeleid is creativiteit en draagvlak van groot  belang. Kinderen en jongeren begrijpen ‘de jeugd’ beter dan volwassenen. Daarom wil D66 kinderen en jongeren nog vaker uitnodigen om hun eigen ideeën te laten horen en om mee te denken over ontwikkelingen in de gemeente.

Tot oud(er)
Ondanks de groei van het aantal ouderen in de gemeente is er tot dusver geen sprake van een samenhangend seniorenbeleid. D66 vindt dat er zo spoedig mogelijk in het kader van het doelgroepenbeleid aandacht moet worden besteed aan de senioren, waarbij de samenhang tussen onder meer huisvestingsbeleid, noodzakelijke voorzieningen en wensen ten aanzien van de infrastructuur bezien wordt. Bij het maken van het  beleid dient volgens D66, naast de relevante instellingen, specifiek de seniorenraad een belangrijke rol te spelen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018