Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Regeerakkoord in begrijpelijke taal

 

Begrijpelijk regeerakkoord voor laaggeletterden

 

Enkele  weken geleden overhandigde Alexander Pechtold een speciale versie van het regeerakkoord aan Stichting Leden en Schrijven. 2,5 miljoen mensen in Nederland hebben moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Wij willen dat iedereen mee kan doen. Daarom hebben wij het regeerakkoord hertaald in eenvoudige taal! Zodat iedereen weet wat de plannen voor hem of haar betekenen.

Twee taalambassadeurs, mensen die niet goed konden lezen en schrijven, namen het in ontvangst.

 

Inleiding

Mensen in Nederland hebben veel vrijheid. Nederlanders vormen een sterke groep. Iedereen kan proberen om verder te komen in zijn leven. Want als het niet lukt, is er hulp. De zorgen die er ook zijn, delen we. En we lossen die problemen samen op. Dus kunnen we de problemen van deze tijd aan. We hebben vertrouwen in de toekomst. We willen het land nog beter maken voor iedereen. Ook voor de mensen die nu niet tevreden zijn over de overheid. We geven geld en aandacht aan kansen voor iedereen. We maken Nederland sterker.

We zien geweldige kansen:

 • We geven geld aan dingen voor alle Nederlanders. Die dingen noemen we collectieve voorzieningen. We geven bijvoorbeeld extra geld aan veiligheid, onderwijs en zorg.
 • We veranderen verschillende regels. Daardoor krijgen Nederlanders meer zekerheid. En ze krijgen meer kansen. Ook als de economie verandert in de komende jaren. We geven hier 4 voorbeelden:
  • We kijken hoeveel zelfstandigen (ZZP’ers), tijdelijke en vaste banen er moeten zijn.
  • Mensen gaan sparen voor hun eigen pensioen en minder voor een hele groep (maatwerk).
  • We willen de belastingen aanpassen naar deze tijd.
  • We willen dat mensen minder vaste lasten hebben.
 • We pakken de verandering van het klimaat aan. Nederland wordt duurzaam.
 • Dit vinden we ook belangrijk:
  • In Nederland hebben mensen veel vrijheid.
  • Nederland is democratisch.
  • Nederland is een rechtsstaat met politie en rechters.
  • Nederland werkt samen met het buitenland.
  • Nederland blijft zichzelf, ook in het buitenland.

We beginnen goed als nieuwe regering:

 • De economie groeit.
 • Er komt steeds meer werk.
 • Er is minder werkloosheid.
 • De geldzaken van de overheid gaan goed.

Nederland doet het goed. Ook als je kijkt naar andere landen. Bijvoorbeeld omdat je hier makkelijk nieuwe dingen kunt uitvinden en maken (innovatie). Of omdat je hier makkelijk geholpen wordt als je ziek bent. Of omdat we goed onderwijs hebben. En omdat we goede onderzoeken doen.

Maar een goed land is meer dan cijfers en lijstjes

In Nederland zijn er ook verschillen tussen mensen. En mensen maken zich zorgen. Iedereen kent de voorbeelden. Er komen slimme robots aan. De wereld lijkt steeds kleiner door techniek (globalisering). En nieuwe uitvindingen kunnen de wereld ineens veranderen. De ene persoon ziet hierdoor kansen. En de ander is juist bang om zijn werk te verliezen. Of bang dat er geen werk is voor zijn kinderen.

Er zijn mensen die het moeilijk hebben Bijvoorbeeld jonge mensen. Of mensen die niet veel verdienen. Ze krijgen moeilijk een hypotheek omdat ze een tijdelijke baan hebben. Of ze kunnen geen huurhuis vinden dat ze kunnen betalen.

Sommige mensen voelen zich niet meer thuis in hun buurt. Ook omdat nieuwe Nederlanders niet altijd goed meedoen in de samenleving. Anderen hebben het gevoel dat ze er niet bij horen. Veel mensen maken zich al heel lang zorgen om de zorg. “Krijg ik nog wel zorg als ik dat nodig heb? Kan ik dat dan betalen?”

Veel mensen denken: “Leuk dat het goed gaat met de economie. Maar ik merk het niet”. Hierdoor groeit de spanning tussen groepen mensen. Dit kan zorgen voor onrust in de Nederlandse samenleving. Maar ook daarbuiten. Bijvoorbeeld als mensen vinden dat er te veel mensen naar Nederland komen. Of als spanning uit een ander land in Nederland op straat te zien is.

De regering moet naar Nederland en de Nederlanders kijken

Dat willen mensen. De regering moet dus niet alleen naar cijfers kijken. En de regering moet niet alleen naar Den Haag kijken. Dat was voor ons belangrijk toen we dit akkoord schreven. Nederland moet niet alleen vooruit gaan in de cijfers. De Nederlanders moeten dat ook zelf merken. Dat is ons doel. We gaan ons doel in de komende jaren bereiken met 4 punten:

 1. We geven geld en aandacht aan de dingen die voor iedereen zijn (collectieve voorzieningen).

We geven aan het leger, de politie, de zorg en het onderwijs. We moeten de mensen die daar werken steunen. En we moeten ze laten merken dat we vinden dat ze goed werk doen. We maken te vaak allerlei regels. Dat bedoelen we goed. Maar het is geen goede oplossing. De dokter geneest je. De verpleegkundige zorgt voor je. Of je buurman, vriend of een familielid. De politie bewaakt je straat. Veel mensen herinneren zich één bepaalde leraar. Maar niemand herinnert zich één regel van de regering. Al die mensen verdienen ruimte. Burgers ook. En verenigingen. En groepen gelovigen.

 1. We geven geld uit om iedereen zekerheid te geven. En om iedereen kansen te geven. Dat doen we omdat de economie verandert.

Er zijn 3 dingen die iedereen zekerheid en kansen geven:

 • Werk
 • Pensioen
 • een huis

Dat geldt ook als het leven door de jaren heen verandert. We moeten de manier waarop we dit regelen verbeteren. Hoe doen we dat?

Minder belastingen

We verlagen de belasting voor de gemiddelde werkende Nederlander. En voor bedrijven die Nederland hebben geholpen tijdens de crisis. Daarnaast geven we geld uit aan 6 dingen:

 • koopkracht: Mensen moeten meer kunnen kopen voor hetzelfde geld.
 • wegen, spoorlijnen, vliegvelden, enzovoort
 • onderzoek
 • uitvindingen
 • het goed gebruiken van computers (digitalisering)
 • het moet fijn zijn voor bedrijven in Nederland

Minder zelfstandigen, meer vaste banen

We werken aan meer vaste banen. Want er moeten niet te veel mensen een uitzendbaan hebben. Of werken als zelfstandige (ZZP-er). Dit zijn de nadelen:

 • Mensen worden onzeker.
 • Een bedrijf heeft weinig mensen met ervaring binnen dat bedrijf.
 • Een bedrijf geeft weinig geld uit aan kennis en opleidingen van mensen.
 • Een zelfstandige heeft vaak geen verzekering.
 • Een zelfstandige wil soms een vaste baan, maar kan geen vaste baan vinden.

Daarom kijken we hoeveel uitzendbanen, zelfstandigen en vaste banen er moeten zijn. Werkgevers moeten makkelijker een vast contract kunnen aanbieden. Het moet hen minder geld kosten. En er moeten minder risico’s voor hen zijn. Wilt u graag zelfstandig werken? Dan kan dat. Maar we beschermen mensen die eigenlijk niet zelfstandig willen zijn.

Pensioen per persoon

Wij willen de pensioenen anders regelen. Nu zijn er vage beloftes. Zo raak je teleurgesteld. Wij willen dat iedereen voor zichzelf pensioen opbouwt. Maar we moeten als groep de risico’s delen. Hiervoor gaan we samenwerken met bedrijven en werknemers.

 1. We geven geld uit aan het klimaat.

We werken aan ons klimaat. Nederland wordt duurzaam. We moeten nu iets doen. Want de aarde warmt op. Dat is slecht voor de aarde. Wij helpen mee om dat minder erg te maken. Dit staat in het klimaatakkoord van Parijs. Wij gaan afspraken maken voor Nederland. Die komen in een Nederlands Klimaat- en energieakkoord. Zo gaan we minder slecht gas in de lucht uitstoten (CO2-uitstoot). Dit doen we bijvoorbeeld zo:

 • Gebouwen en wegen gaan langer mee. Dan hoef je in de toekomst minder snel opnieuw te bouwen.
 • Mensen betalen meer belasting als ze de aarde opwarmen.
 • We gaan meer energie halen uit zon en wind.

We willen heel veel bereiken. In het akkoord van Parijs staan doelen. Wij willen de moeilijkste doelen gaan halen. Daarvoor werken we samen met andere landen in Europa.

 1. Nederlanders herkennen Nederland. En we werken samen met andere landen.

Wat is Nederland? Dat kun je zien aan verschillende dingen:

 • onze taal
 • onze vlag
 • ons volkslied
 • Dodenherdenking, Bevrijdingsdag en andere herdenkingen
 • onze grondwet

Dit is niet iets uit het verleden. Dit laat zien dat we trots zijn. Dat we vrij zijn. Dat we rechten en plichten hebben. Hoe we Nederlander zijn. Dat we een democratie zijn. We moeten deze dingen delen en doorgeven. Aan elkaar en aan nieuwe mensen.

Wij werken ook samen met andere landen. Deze landen geloven in bijna dezelfde waarden. Wij moeten samenwerken. Daar zijn verschillende redenen voor:

 • Dan gaat het goed met ons en onze veiligheid. Dat was vroeger ook al zo.
 • Wij verdienen veel geld in het buitenland. Veel mensen danken hun baan aan handel met andere landen.
 • Het ijs op de Noordpool en de Zuidpool smelt. Dus komt het water hoger te staan aan onze kust. En in onze havens.
 • Er is oorlog of onrust in sommige landen aan de grens van Europa. Daardoor willen er meer mensen in Nederland wonen. Of er komen terroristen naar ons land. Wij horen bij de Europese Unie, de NAVO en de Verenigde Naties. Deze groepen beschermen onze manier van leven. En dus gaan wij niet alles alleen doen. Want dat geeft geen zekerheid.

We willen dat andere landen ons kunnen vertrouwen. We willen de Europese Unie helpen om sneller te reageren. Zo kan de Europese Unie de problemen die er nu zijn aanpakken. Om de mensen te beschermen. Bijvoorbeeld:

 • Wij helpen andere landen om rijker, veiliger en gezonder te worden. Dan kunnen mensen in hun eigen land blijven wonen.
 • We voeren de klimaatafspraken van Parijs uit.
 • We helpen mee aan vrede en veiligheid in de wereld.
 • We helpen Nederlandse uitvinders om in het buitenland te verkopen. Dat doen we ook voor Nederlandse bedrijven.

Deze plannen zijn goed voor Nederland. Dat geloven wij van de VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Hiervoor geven we miljarden euro’s uit. Dat geld helpt miljoenen mensen. Dáár doen we het voor. Niet voor cijfers, maar voor mensen.

En ja, er zijn nu 4 partijen in de regering. De mensen hebben namelijk op veel verschillende partijen gestemd. En ja, we kunnen niet zomaar geld uitgeven. En ja, we vertellen allemaal liever aan onze eigen partij dat we gelijk kregen. In plaats van dat we moeten vertellen dat we een andere afspraak hebben gemaakt. Maar als je zo blijft denken, kom je nergens. We nemen onze verantwoordelijkheid. Dat is een van onze tradities: in Nederland werken we samen. Dat werkt beter dan ruzie maken. En je krijgt er veel energie van. Met die energie maken we dit prachtige land nog beter. Voor iedereen.

Gepubliceerd op 25-11-2017 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018