Steun ons en help Nederland vooruit

Mandy Oud

fractievoorzitter

37 jaar

adres: Radboud 27, 1121 HT Landsmeer

e-mail: m.oud@d66landsmeer.nl

fractievoorzitter

sessievoorzitter beeld- en oordeelsvormende sessies gemeenteraad

aandachtsgebieden in de gemeenteraad: openbare orde & veiligheid, handhaving, bestuurlijke toekomst, coordinatie realisatie toekomstvisie, zorg en decentralisatie WMO, welzijn, hotel aan de A10, subsidiebeleid, jeugd en jongeren, werk en inkomen, participatiewet, onderwijs, milieu en duurzaamheid, bestemmingsplan het Lint, structuurvisie