Steun ons en help Nederland vooruit

Landsmeer staat er goed voor. Niet alleen zit de gemeente financieel ruim in het jasje, veel belangrijker is dat inwoners het prettig vinden om in Landsmeer te wonen: in de recent gehouden Regionale Omnibusenquête scoort Landsmeer een 8,1 en in 2017 stond Landsmeer op plek 11 van beste gemeenten in de lijst van het weekblad Elsevier.

Met onder meer de komst van Luijendijk Zuid en door de uitbreiding van diverse regionale samenwerkingsverbanden is Landsmeer ook letterlijk gegroeid. Die groei geeft kansen, maar ook uitdagingen. Hoe blijft de gemeente prettig om te wonen en te ondernemen, maar tegelijkertijd goed bereikbaar, leefbaar, gezond en groen? En: hoe zorgen we ervoor dat er voor iedereen, van jong tot oud(er), een fijne plek is om te wonen?

De titel van ons programma  is “Kansen voor iedereen in een groen Landsmeer”. Dit betekent voor ons dat álle inwoners meedoen. D66 staat daarbij voor een behoud van een groen en duurzaam Landsmeer. Landsmeer is echter te klein om alle taken in haar eentje op te vangen. Om iedereen gelijke kansen te kunnen bieden is samenwerking met andere, bij voorkeur groene gemeenten noodzakelijk.

Met vier zetels in de raad stond D66 de afgelopen periode stevig aan het roer. Dat heeft tot gevolg gehad dat er is afgestapt van een traditionele ‘coalitie versus oppositie’ en juist volop ruimte was voor inbreng van alle in de gemeenteraad vertegenwoordigde politieke stromingen. Een cultuur waarin het in de eerste plaats om de inhoud én om de inwoners van onze gemeente ging en niet om wie in het college van B&W zaten. Geen dichtgetimmerde standpunten maar een transparante politieke discussie in de raad en met ruimte voor de inbreng van de inwoners.

We hebben dan ook samen de afgelopen jaren voor elkaar gekregen dat het goed gaat in Landsmeer. Een prettig uitgangspunt om er de komende jaren voor te zorgen dat onze gemeente nóg meer kansen en ruimte biedt voor al haar inwoners, met behoud van ons landelijke karakter en met een bloeiend verenigingsleven. Hier zet D66 zich de komende jaren weer graag voor in. Voor u en voor de dorpen Landsmeer, Den Ilp en Purmerland.

Portefeuilles: Sport en sportvelden, Cultuur, Jeugd, jongeren en jeugdzorg, Volksgezondheid, Zorg en Welzijn, Onderwijs en Passend onderwijs, Werk en Inkomen / Participatiewet, Mobiliteit, Milieu en Duurzaamheid, Afvalverwerking en Reiniging Projecten: Project opvang jongeren, Sportpark, Speelplaatsen