Steun ons en help Nederland vooruit

Arnold Elfferich

vice-fractievoorzitter

72 jaar

Rotterdam

adres: Dr, M.L. Kingstraat 24, 1121 CP Landsmeer

telefoon: 020 – 4823333

e-mail: arnold.elfferich@d66landsmeer.nl

vice-fractievoorzitter

waarnemend raadsvoorzitter

voorzitter agendacommissie gemeenteraad

voorzitter beeldvormende- en oordeelsvormende sessies gemeenteraad

lid seniorenconvent

voorzitter werkgeverscommissie griffier

aandachtsgebieden als raadslid: openbare orde & veiligheid, handhaving, regionale samenwerking, financien, zorg en decentralisatie WMO, welzijn, jeugd en jongeren, volksgezondheid, wet werk en inkomen, participatiewet, economische zaken, onderwijs, milieu en duurzaamheid

Meer van Arnold Elfferich