Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 4 juni 2018

Nieuw college van Burgemeester en Wethouders Landsmeer

Bron: gemeente Landsmeer

Donderdagavond 31 mei 2018 zijn de wethouders van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Landsmeer geïnstalleerd. Het nieuwe college bestaat naast burgemeester Anne Lize van der Stoel uit de wethouders Richard Quakernaat en Mandy Elfferich*.

Het college van B&W van Landsmeer heeft, direct na de benoeming van de wethouders afgelopen donderdagavond, in de eerste vergadering van het nieuwe college de portefeuilles en projecten vastgesteld. Tevens is besloten dat wethouder Quakernaat eerste loco-burgemeester is en wethouder Elfferich tweede.

Het nieuwe college zoekt de samenwerking met raad, inwoners, ondernemers en regio. Het college steekt de handen uit de mouwen en doet een appél op iedereen om actief mee te doen. Burgemeester Van der Stoel zegt daarover: ‘Onze eerste opdracht als college is het raadsprogramma ‘Samen verder’ om te zetten in een concreet collegeprogramma. Graag ga ik met inwoners en ondernemers in gesprek over veiligheid en de bestuurlijke toekomst’.

Wethouder Quakernaat zal zich de komende jaren onder meer richten op wonen, recreatie en toerisme: ‘Het college gaat concrete acties uitvoeren op deze gebieden. Ik kijk er erg naar uit om hier samen met inwoners en ondernemers invulling aan te geven’.

Wethouder Elfferich gaat zich onder meer richten op het sociaal domein: ‘Ik vind het belangrijk dat we als gemeente zo dicht mogelijk bij de mensen zelf blijven. Op de hoogte zijn van wat er in Landsmeer leeft en speelt. Graag wil ik de mogelijkheden bieden voor mensen om hun leven zelfstandig in te vullen’.

De portefeuilleverdeling van het college:

Portefeuilles burgemeester Anne Lize E.C. van der Stoel:

–           Openbare Orde & Veiligheid/Integrale Veiligheid

–           Integrale Handhaving

–           Integriteit

–           Bestuursstijl, Bestuurlijke coördinatie en Juridische zaken

–           Organisatie en Dienstverlening

–           Communicatie en Participatie

–           Regionale Samenwerking / Coördinatie Metropool Regio Amsterdam

 

Projecten:

–       Bestuurlijke toekomst

–       Toekomstvisie

–       Dienstverleningsprogramma 2020 en organisatieontwikkeling

 

Portefeuilles wethouder Richard Quakernaat, 1e loco-burgemeester:

–           Ruimtelijke Ordening

–           Grondzaken en Vastgoed

–           Sportaccommodaties

–           Openbaar Groen

–           Onderhoud Wegen, Water en Riolering

–           Bouwzaken

–           Wonen

–           Monumentenzorg

–           Economie, recreatie en toerisme

–           Financiën

 

Projecten:

–       ICT infrastructuur

–       Terras aan de Breek

–       Hotel A10

–       Vereveningscommissie Baanstede

 

Portefeuilles wethouder Mandy Elfferich, 2e loco-burgemeester:

–           Sport en sportvelden

–           Cultuur

–           Jeugd, jongeren en jeugdzorg

–           Volksgezondheid

–           Zorg en Welzijn

–           Onderwijs en Passend onderwijs

–           Werk en Inkomen / Participatiewet

–           Mobiliteit

–           Milieu en Duurzaamheid

–           Afvalverwerking en Reiniging

 

Projecten:

–       Project opvang jongeren

–       Sportpark

–       Speelplaatsen

 

Integrale projecten van het college:

–       Omgevingswet- en visie: Anne Lize van der Stoel

–       Nieuwe Gouw: Richard Quakernaat

–       Project Het Lint: Mandy Elfferich

–       Zorg en veiligheid: Mandy Elfferich

 

 

* Als enige Elfferich in de huidige lokale politiek zal Mandy haar eigen naam weer voeren.