Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 1 juni 2018

Mandy Elfferich gestart als wethouder voor de Landsmeerse gemeenschap

Donderdag 31 mei is Mandy Elfferich geïnstalleerd als wethouder in Landsmeer. Wat zijn haar plannen voor de komende vier jaar en hoe wil zij haar wethouderschap invulling geven?

 

Doelen
” Innmiddels ben ik al wat jaren actief in de lokale politiek, waarvan de laatste vier jaar als raadslid. Nu maak ik de stap naar het dagelijks bestuur, waarin besluiten worden voorbereid en uitgevoerd. In de afgelopen periode is er veel beleid gemaakt en ga ik graag met de uitvoering aan de slag. Zo ligt er een goede basis op het gebied van het Sociaal Domein; de overheveling van de uitvoering van de zorg is goed verlopen, de kwaliteit van de ambtenaren is hoog. Nu wil ik een volgende slag maken. Opschaling alleen om inkoopvoordelen en kennis te bundelen, maar verder zo dicht mogelijk bij huis en de mensen zelf blijven. Niet louter een uitvoeringsloket zijn, maar op hoogte zijn van wat er leeft en speelt, wat de mogelijkheden zijn en daarvan gebruik maken. En zo is ook een ambitieuze duurzaamheidsvisie vastgesteld. De uitvoering hiervan vraagt om een minstens net zo ambitieuze portefeuillehouder die affiniteit heeft met het onderwerp. Ik wil die uitvoering graag snel ter hand nemen, met de verschillende partijen en betrokkenen” .

Manier van werken
” Ik weeg graag alle belangen en verschillende standpunten tegen elkaar af en ben ik nieuwsgierig naar de verschillende inzichten, om vervolgens wel een brede consensus te kunnen bereiken. En zo heb ik ook de niet partijpolitieke functies van lid van de auditcommissie en van sessievoorzitter altijd met veel plezier op mij genomen. Ik denk dat dit goed past in de neutrale, adviserende en uitvoerende rol van wethouder. Tegelijkertijd vind ik het leuk om te onderhandelen en ben ik niet bang om het debat aan te gaan, wat goed van pas kan komen in de raad en daarbuiten. Tot slot vind ik een goede en heldere communicatie één van de belangrijkste speerpunten. De gemeente en dus ook moet het college van B&W moet goed kunnen uitleggen waarom bepaalde besluiten worden genomen, slecht nieuws kunnen brengen of ook melden wanneer er nog geen nieuws is. In de komende periode is communicatie en het betrekken van de samenleving belangrijker dan ooit. Zo is bijvoorbeeld bij de vaststelling van de Omgevingsvisie maar ook bij het besluit over de bestuurlijke toekomst vereist dat hierbij inwoners, ondernemers, verenigingen et cetera betrokken zijn en dat er draagvlak is” .

” En dan kom ik op mijn drijfveer: Landsmeer. Ik wil me nog actiever inzetten voor deze gemeente. En dan vooral samen: met de raad, met de ambtenarenorganisatie en vooral met degene waarvoor we hier zitten: de Landsmeerse gemeenschap” .