Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 26 januari 2018

Motie gezamenlijke verkenning bestuurlijke toekomst in Landsmeer aangenomen

Tijdens de vergadering van donderdag 25 januari jl. heeft de gemeenteraad van Landsmeer de motie “Verkenning gezamenlijke bestuurlijke toekomst in de regio” aangenomen. Hierin wordt geconstateerd dat het wilsbesluit van de raad op 17 december 2015 om te komen tot een ambtelijke fusie met Oostzaan, Wormerland en Waterland, wenselijk noch haalbaar wordt geacht. De raad vindt daarom dat de mogelijkheden voor een bestuurlijke fusie onderzocht moeten worden, maar dat de richting (“de” groene gemeenten) onveranderd is.

De motie is zowel een opdracht aan het college om de raad doorlopend te informeren over de gesprekken in de regio, als een reactie op de motie “Samen en Zelfstandig” van de gemeenteraad Wormerland d.d. 28 november 2017 en de motie “Samenwerking tussen groene gemeenten in de regio” van de gemeenteraad Oostzaan d.d. 18 december 2017 waarin de gemeenteraden van Waterland en Landsmeer worden opgeroepen om zich uit te spreken voor vergaande ambtelijke samenwerking door middel van een ambtelijke fusie. De Landsmeerse raad hoopt namelijk op zijn beurt dat de buurgemeenten bereid zijn om een discussie te voeren over andere mogelijkheden voor een gezamenlijke bestuurlijke toekomst.

D66 Landsmeer vindt het echter nog veel belangrijker, mede gelet op het eerder gevolgde proces en het benodigde draagvlak, om weer eerst onze eigen inwoners te informeren en te raadplegen.

De tekst van de motie is via bijgaande link te lezen:

Motie gezamenlijke verkenning bestuurlijke toekomst